EE 2015-2016 Draft Schedule

Undergraduate Courses | Graduate Courses | Listing by Faculty

Undergraduate Courses

Course Fall 2015 Spring 2016
EE 16A Ali Niknejad; Anant Sahai Elad Alon; Babak Ayazifar
EE 16B Elad Alon; Babak Ayazifar Michel Maharbiz
EE 20 Babak Ayazifar  
EE 24 Jeffrey Bokor Jeffrey Bokor
EE 40 David Allstot  
EE 105 Ming C. Wu David Allstot
EE 113   Seth R. Sanders
EE 117   Eli Yablonovitch
EE 118 Laura Waller  
EE 120 Murat Arcak Thomas Courtade
EE 122   Abhay Parekh
EE 123   Michael Lustig
EE C125 Ruzena Bajcsy  
EE 126 Kannan Ramchandran Jean Walrand
EE 127   Laurent El Ghaoui
EE C128 Ronald S. Fearing TBA
EE 130 TBA Sayeef Salahuddin
EE 134   Ana Claudia Arias
EE 137A Alexandra von Meier  
EE 137B   Alexandra von Meier
EE 140 Clark Nguyen Kristofer Pister
EE 141 Vladimir Stojanovic; John Wawrzynek Jan M. Rabaey
EE 142   Ali Niknejad
EE 143 Ana Claudia Arias Ali Javey
EE 144 Jaijeet Roychowdhury; Stavros Tripakis  
EE C145B Steven Conolly  
EE 147 Kristofer Pister  
EE C149 Sanjit A. Seshia  
EE 192   Ronald S. Fearing
EE 194-1 Seth R. Sanders  

Graduate Courses

Course Fall 2015 Spring 2016
EE 215A Ruzena Bajcsy  
EE 219A Jaijeet Roychowdhury  
EE 219B   Andreas Kuehlmann
EE 219C   Sanjit A. Seshia
EE C220A TBA  
EE C220B TBA  
EE 221A Claire Tomlin  
EE 222   Murat Arcak
EE 225A   Laura Waller
EE C225E   Michael Lustig
EE 226A Thomas Courtade  
EE 227BT Laurent El Ghaoui  
EE 227C   Benjamin Recht
EE 228A Jean Walrand  
EE 229A Venkat Anantharam  
EE 230A TBA Sayeef Salahuddin
EE 230B   TBA
EE 232   Ming C. Wu
EE C235   TBA
EE 236A Eli Yablonovitch  
EE 240A Clark Nguyen Kristofer Pister
EE 240B   TBA
EE 240C Bernhard Boser  
EE 241A Vladimir Stojanovic; John Wawrzynek Jan M. Rabaey
EE 241B   Borivoje Nikolic
EE 242A   Ali Niknejad
EE 244 Jaijeet Roychowdhury; Stavros Tripakis  
EE 247A Kristofer Pister  
EE C247B   Clark Nguyen
EE 249A Sanjit A. Seshia  
EE C249B   Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli
EE 290A   Jaijeet Roychowdhury
EE 290C Jan M. Rabaey  
EE 290N Murat Arcak  
EE 290Q   Adam Wolisz

Note: only courses offered this year are listed.

Education Courses

Course Fall 2015 Spring 2016
EE 375 Tsu-Jae King Liu  

Listing by Faculty

Faculty Fall 2015 Spring 2016
David Allstot EE 40 EE 105
Elad Alon EE 16B EE 16A
Venkat Anantharam EE 229A CS 70
Murat Arcak EE 120; EE 290N EE 222
Ana Claudia Arias EE 143 EE 134
Babak Ayazifar EE 16B; EE 20 EE 16A
Ruzena Bajcsy EE C125; EE 215A  
Alexandre Bayen    
Jeffrey Bokor EE 24 EE 24
Bernhard Boser EE 240C EE 240B
Jose M. Carmena    
Constance Chang-Hasnain   EE C235
Steven Conolly EE C145B  
Thomas Courtade EE 226A EE 120
Laurent El Ghaoui EE 227BT EE 127
Ronald S. Fearing EE C128 EE 192
Robert Full    
Ali Javey   EE 143
Kurt Keutzer CS 194-15  
Tsu-Jae King Liu EE 375  
Andreas Kuehlmann   EE 219B
Edward A. Lee    
Luke Lee    
Michael Lustig   EE 123; EE C225E
Michel Maharbiz   EE 16B
Clark Nguyen EE 140; EE 240A EE C247B
Ali Niknejad EE 16A EE 142; EE 242A
Borivoje Nikolic   EE 241B
Abhay Parekh   EE 122
Albert Pisano    
Kristofer Pister EE 147; EE 247A EE 140; EE 240A
Kameshwar Poolla    
Jan M. Rabaey EE 290C EE 141; EE 241A
Kannan Ramchandran EE 126  
Benjamin Recht   EE 227C
Jaijeet Roychowdhury EE 144; EE 219A; EE 244 EE 290A
Anant Sahai EE 16A CS 70
Sayeef Salahuddin   EE 130; EE 230A
Seth R. Sanders EE 194-1 EE 113
Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli   EE C249B
S. Shankar Sastry    
Sanjit A. Seshia CS C149; CS C249A; EE C149; EE 249A EE 219C
Costas J. Spanos    
Vladimir Stojanovic CS 61C; EE 141; EE 241A CS 61C
Vivek Subramanian   EE 230B
Claire Tomlin EE 221A  
Stavros Tripakis EE 144; EE 244  
David Tse    
Alexandra von Meier EE 137A EE 137B
Martin Wainwright    
Laura Waller EE 118 EE 225A
Jean Walrand EE 228A EE 126
John Wawrzynek CS 150; EE 141; EE 241A CS 250
Adam Wolisz   EE 290Q
Ming C. Wu EE 105 EE 232
Eli Yablonovitch EE 236A EE 117
Bin Yu    
Avideh Zakhor    

Non-EECS Instructors

Instructor Fall 2015 Spring 2016

Instructors to be Announced

Instructor Fall 2015 Spring 2016
TBA EE 130; EE C220A; EE C220B; EE 230A EE 113; EE C128; EE 219B; EE 230B; EE C235; EE 240B